Apolinář

Mandrage
[Emi]  [A]  [A/D]
[Emi] Doufám, že je to jen dočasná f[A]áze 
životní [A/D]cesty mojí,
[Emi] koukám přes mříže u Apoli[A]náře,
přeji si, ať co [A/D]nejrychleji zkorodují. 
[Emi] Zkoumám svou [A]neobjevenou, [A/D]nepochopenou 
[Emi]duši mou
ani [A]tvou, ani tvou, ani [A/D]tu tvojí.

[Ami]Hledám [Hmi]cestu k [C]ní, [Ami]stejně [Hmi]jako [C]ty.

[C] Důvody, proč to tak m[G]á[Emi]me, nejsou [A]známé,
možná díky Bohu.
[C] Někdy je lehčí vzít k[G]ámen [Emi] až do výšky [A]ramen, 
hodit ho na jinou osobu,
ať [C]letí, [G] [Emi]  [A]
ať [C]letí.[G] [Emi]  [A]

[Emi] Vstávám brzy ráno a pl[A]áču nad existencí svojí,
[Emi]jsem sám, ale mám tucet protih[A]ráčů.
Miluju tu vůni po boji,
[Emi] zírám [A]na oblohu rád, přestal jsem si lhát,
jsem [Emi]kandidát na [A]stacionář,
chci zpátky šťastnou tvář.

[Ami]Hledám [Hmi]cestu k [C]ní…

[C] Důvody, proč to tak m[G]á[Emi]me, nejsou [A]známé,
možná díky Bohu.
[C] Někdy je lehčí vzít k[G]ámen [Emi] až do výšky [A]ramen, 
hodit ho na jinou osobu
[C] Důvody, proč to tak m[G]á[Emi]me, nejsou [A]známé,
možná díky Bohu.
[C] Někdy je lehčí vzít k[G]ámen [Emi] až do výšky [A]ramen, 
hodit ho na jinou osobu.
ať [C]letí, [G] [Emi]  [A]
ať [C]letí.[G] [Emi]  [A]

[A]Já teď procházím[G] zvláštním obdobím
a [D]nebo to období pro[Emi]chází hlavou mojí,
před [A]ničím se neskloním,
[G] ačkoli bojovým [D] uměním v zásadě [Emi]nerozumím.
A tak [A]atak odrazím, ti[G]še se odplazím,
abych si [D]našel svou [Emi]tajnou skrýš.
Tam [A]budu jen já, ni[G]kdo nedovolá se mi,
[D] máma, táta, ségra a[Emi]ni má kapela.

[C] Důvody, proč to tak m[G]á[Emi]me, nejsou [A]známé,
možná díky Bohu.
[C] Někdy je lehčí vzít k[G]ámen [Emi] až do výšky [A]ramen, 
hodit ho na jinou osobu.
ať [C]letí, [G] [Emi]  [A]
ať [C]letí, [G] [Emi]  [A]
ať [C]letí, [G] [Emi]  [A]
ať [C]letí.[G] [Emi]  [A]
[Emi]