Andulka šafářová

Česká lidová
[G]Andulko [D7]šafářo[G]vá, 
husičky [D7]nemáš do[G]ma.
Andulko [D7]šafářo[G]vá, 
husičky [D7]nemáš do[G]ma.
Husy [D7]jsou v ječme[G]ně, 
Andul[D7]ko vyžeň[G] je.
Vyžeň je [D7]z ječmene [G]ven,
Dřív než bu[D7]de bílej [G]den.

Já bych je [D7]ven vyhna[G]la, 
jen kdybych [D7]se nebá[G]la,
Já bych je [D7]ven vyhna[G]la, 
jen kdybych [D7]se nebá[G]la,
Paňmá[D7]ma lehce [G]spí,
jak se [D7]hnu všecko [G]ví.
Já nesmím [D7]z komůrky [G]ven, 
dřív než bu[D7]de bílej [G]den.