Anděl (Karel Kryl)

Karel Kryl
[D]  [A7]
[D] Z rozmláce[Hmi]nýho kostela
[D] v krabici s [A7]kusem mýdla,
[D] přinesl [Hmi]jsem si anděla,
[D] poláma[A7]li mu křídla.

[D] Díval se [Hmi]na mě oddaně,
[D] já měl jsem [A7]trochu trému.
[D] Tak vtiskl [Hmi]jsem mu do dlaně
[D] lahvičku [A7]od parfé[D]mu.

A proto [Hmi]prosím, věř mi,
[D] chtěl jsem ho [A7]žádat,
[D] aby mi [Hmi]mezi dveřmi
[D] pomohl [A7]hádat,
[D]co mě čeká [Hmi]
[A7] a nemi[D]ne,
co mě čeká [Hmi]
[A7] a nemi[D]ne.
[A7]

[D] Pak hlídali [Hmi]jsme oblohu, 
[D] pozoru[A7]jíce ptáky,
[D] debatu[Hmi]jíce o Bohu 
[D] a hraní [A7] na vojá[D]ky.
Do tváře [Hmi]jsem mu neviděl, 
[D] pokoušel [A7]se ji schovat,
[D] to asi [Hmi]ptákům záviděl, 
[D]že mohou [A7]poletov[D]at.

[D] A proto [Hmi]prosím, věř mi,
[D] chtěl jsem ho [A7]žádat,
[D] aby mi [Hmi]mezi dveřmi
[D] pomohl [A7]hádat,
[D]co mě čeká 
[A7]a nemi[D]ne,
co mě čeká [C]  [Hmi]
[A7] a nemi[D]ne.
[A7]

[D] Když novi[Hmi]nky mi sděloval 
[D] u okna [A7]do ložnice,
[D] já křídla [Hmi]jsem mu ukoval 
[D] z mosazný [A7]nábojni[D]ce.
A tak jsem [Hmi]pozbyl anděla, 
[D] on oknem [A7]odletěl mi,
[D] však přítel [Hmi]prý mi udělá 
[D] novýho z [A7]mojí helmy.[D]

A proto [Hmi]prosím, věř mi,
[D] chtěl jsem ho [A7]žádat,
[D] aby mi [Hmi]mezi dveřmi
[D] pomohl [A7]hádat,
[D]co mě čeká [Hmi]
[A7] a nemi[D]ne,
co mě čeká  [Hmi]
[G] [A7] a nemi[D]ne. 
[Hmi]  [D] [Hmi]  [G]  [A]  [D]