Ananas z Caracasu

Eva Martinová, Karel Duda
Tam, kde je [D]Caracas muž jménem [A7]Pedro žil. 
Prodával ananas - ana[D]nas.
Již v ranním úsvitu oslíka [A7]zapřahal.	
A dal se do křiku: ana[D]nas.	

Olé o[D]lé, kupte si [A7]zas, olé olé, můj ana[D]nas,
olé o[D]lé, kupte si [A7]zas, olé olé, můj ana[D]nas.

A když se [D]oženil tu poznal [A7]Caracas.
I jeho ženy hlas: ana[D]nas.
Už v ranním úsvitu, když osla [A7]zapřáhli.
Dali se do křiku: ana[D]nas.

Olé o[D]lé, kupte si [A7]zas, olé olé, náš ana[D]nas,
olé olé, kupte si [A7]zas, olé olé, náš ana[D]nas.
[D]  [A7]   [D]  [A7]   [D]  [C]  [D]
Když přišly [D]dětičky, byl slyšet [A7]jejich hlas.
Skoro den celičký: ana[D]nas.
Hned v ranním úsvitu, oslíka [A7]zapřáhli.
Dali se do křiku: ana[D]nas.

Olé o[D]lé, kupte si [A7]zas, olé olé, náš ana[D]nas,
olé olé, kupte si [A7]zas, olé olé, náš [D]ananas.
[D]  [C]  [D]  [C]  [D]  [C]  [D]  [C]  [D]  [C]  [D]  [C]  [D]