Ach synku synku

Česká lidová
[G]   [D7]     [G]
[G]Ach synku, synku,
[D7]doma-li j[G]si?
Ach synku, synku,
[C]doma-li jsi?
[D7]Tatíček se ptá oral-li jsi,
[G]tatíček se ptá [D7]oral-li [G]jsi.

[G]Oral jsem, oral, [D7]ale má[G]lo.
Oral jsem, oral, [C]ale málo. 
[D7]Kolečko se mi polámalo,
[G]kolečko se mi [D7]poláma[G]lo.

[G]Když se ti zlámalo, [D7]dej ho spra[G]vit.
Když se ti zlámalo, [C]dej ho spravit, 
[D7]nauč se synku hospodařit,
[G]nauč se synku [D7]hospoda[G]řit.