[A]  [C#mi]   [Cmi]  [Hmi]   [E7]  [A]  [C#mi]   [Cmi]  [Hmi]  [E7]
Jednou [A] štěstí dohoní i ty [C#mi]jezdce na koních, 
co hle[Cmi]da - [Hmi]jí [E7] ho v cizích stájích.
Jednou [A]hrana zazvoní i těm [C#mi]jezdcům na koních,
co [Cmi]stále [Hmi]vedou svou cest[E7]ou šedou.

A pak,[A] koně klus promění v cval, [C#]
nic stejné nebude dál,[D]  [E]7svět promění se.
Pak,[A] koně klus promění v cval, [C#]
nic stejné nebude dál,[D]  [E7]svět promění se.
[A]  [C#mi]   [Cmi]  [Hmi]   [E7]  [A]  [C#mi]   [Cmi]  [Hmi]  [E7]
Až ten [A]vítr zavane, vzplane [C#mi]srdce, hlava ne
a z[Cmi]ačne [Hmi]bít, zavládne [E7]klid.
Oči [A]jezdců spatří svit obzo[C#mi]ru, kam chtěli jít,
kde s[Cmi]poči[Hmi]nou, kde spoči[E7]nou.

A pak,[A] koně klus promění v cval, [C#]
nic stejné nebude dál,[D]  [E7]svět promění se.
Pak,[A] koně klus promění v cval, [C#]
nic stejné nebude dál,[D]  [E7]svět promění se.
Pak,[A] koně klus promění v cval, [C#]
nic stejné nebude dál,[D]  [E7]svět promění se.
Pak,[A] koně klus promění v cval, [C#]
nic stejné nebude dál,[D]  [E7]svět promění se pak.
[A]  [C#]   [D]  [E7]