[C]Dva osm pět šest 
tisíc 
tři sta [Emi]padesát...[Hmi]
Třicet jedna [C]čtyřicet,
dvě stě [Emi]šedesát...[Hmi]

[C]Dva osm pět švec nebo tisíc tři sta [Emi]padesát.
Kolik potřebuju [Hmi]znát
ideálních [C]životů?
Tisíc třista padesát
přátel k [Emi]životu,
mých [Hmi]přátel.

[C]Dva osm pět nebo šest
nebo tisíc
tři sta [Emi]padesát
Kolk potřebuju [Hmi]znát
nasdílených [C]životů?
Tisíc třistapadesát
přátel k [Emi]životu,
mých [Hmi]přátel.

[G]Mám to [Emi]sledovat?
[G]Mám to [Emi]sdílet?
[G]Mám to [Emi]sledovat?
[G]Mám to [Emi]sdílet?
[Cmaj7]   [Emi]   [Cmaj7]   [Emi]
[C]Dva osm pět šest
nebo tisíc
tři sta [Emi]padesát.
Kolik potřebuju z[Hmi]nát
ideálních [C]životů?
Tisíc
tři sta padesát
přátel k [Emi]životu,
mých přátel.

[C]Dva osm pět nebo švec
nebo tisíc
tři sta [Emi]padesát
Kolk potřebuju [Hmi]znát
nasdílených [C]životů?
Tisíc třistapadesát
přátel k [Emi]životu,
mých přátel.

[G]Mám to [Emi]sledovat?
[G]Mám to [Emi]sdílet?
[G]Mám to [Emi]sledovat?
[G]Mám to [Emi]sdílet?

[G]Mám to [Emi]sledovat?
[G]Mám to [Emi]sdílet?
[G]Mám to [Emi]sledovat?
[G]Mám to [Emi]sdílet?
[C]  [Emi]   [Hmi]   [C]   [Emi]   [G]