Černé oči, jděte spát

Česká lidová
[D]  [A7]   [D]

Černé oči, jdě[A7]te [D]spát, černé oči, [H7]jděte spát,
[Emi]však musíte [A7]ráno vstát, [D]však musíte [A7]ráno [D]vstát.

Ráno, ráno, ra[A7]níč[D]ko, ráno, ráno, [H7]raníčko,
[Emi]dřív, než vyjde [A7]sluníčko, [D]dřív, než vyjde [A7]sluníč[D]ko.

Sluníčko už [A7]vychá[D]zí, sluníčko už [H7]vychází, 
[Emi]má milá se [A7]prochází, [D]má milá se [A7]prochá[D]zí.

Prochází se po [A7]ryn[D]ku, prochází se [H7]po rynku,
[Emi]přinesla nám [A7]novinku, [D]přinesla nám [A7]novin[D]ku.

To novinku [A7]tako-[D]vou, to novinku [H7]takovou,
[Emi]že na vojnu [A7]verbujou, [D]že na vojnu [A7]verbu[D]jou.

Když verbujou, [A7]budou [D]brát, když verbujou, [H7]budou brát,
[Emi]škoda hochů [A7]nastokrát, [D]škoda hochů [A7]nasto[D]krát.

Zverbovali [A7]Honzíč[D]ka, zverbovali [H7]Honzíčka,
[Emi]dali jemu [A7]koníčka, [D]dali jemu [A7]koníč[D]ka.

Dali zele[A7]ný ša[D]ty, dali zele[H7]ný šaty
[Emi]a klobouček [A7]ušatý [D]a klobouček [A7]uša[D]tý.

Na klobouček [A7]pýře[D]ní, na klobouček [H7]pýření
[Emi]jemu pro [A7]potěšení, [D]jemu pro po[A7]těše[D]ní.
[H7]    [Emi]    [A]   [D]   [A7]    [D]